1
Escampar una substància en partícules petites.


Trobeu sinònims per a paraules com: polvoritzador