1
Instrument utilitzat per mesurar la quantitat de precipitació.

Trobeu sinònims per a paraules com: Pluviògraf d'intensitats Pluviògraf de Jardí