1
Animal vertebrat que no és membre del grup dels tetràpodes.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Pisces piscat pistil riscós piscar Missis piscina