1
Isaac Newton.

2
Unitat derivada del SI.
N

Termes relacionats