1
Jurista i catedràtic català.

Termes relacionats