1
Advocació mariana.

Trobeu sinònims per a paraules com: mare Dolors Déu