1
Entitat singular de població.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Gallus pallús Paulus Taŀlus Thallus llus Bawlus