1
Llenguatge de programació orientat a objectes.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: llenguatge Ruby