1
Fulla lítica.

Trobeu sinònims per a paraules com: làmina