1
Poble.
Cumà Llista de Khans coneguts dels cumans Qumani Kiptxaks Kipchak Polovtzes Kun Cumans Cumana Polovtesos

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Romano