1
Isòtops del roentgeni.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del roentgeni Isòtops