1
Isòtops d'americi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops Isòtops d'americi