1
Isòtops de l'oxigen.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops isòtops de l'oxigen