1
Genètica.

Trobeu sinònims per a paraules com: informació