1
Heros.

2
Persona que té característiques d'heroïcitat.
Antònims: dolent

Trobeu sinònims per a paraules com: Pero mero heroi Shero zero Hemo Heho