1
Casa per a una famíli independent o entre mitgeres.

Trobeu sinònims per a paraules com: habitatge Unifamiliar