1
Casa prefabricada.

Trobeu sinònims per a paraules com: habitatge