1
Peix de la família dels gòbids.

Termes relacionats