1
Estat d'Europa constituït per una metròpoli i per territoris d'ultramar.

Termes relacionats