1
Poble.
Cumà Llista de Khans coneguts dels cumans Qumani Kiptxaks Komanoi Kipchak Polovtzes Kun Cumana Polovtesos

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Cumana Rumans Cumons Qumani Xuman Furans Dumas