1
Poble.
Cumà Llista de Khans coneguts dels cumans Qumani Kiptxaks Komanoi Kipchak Polovtzes Kun Cumans Polovtesos

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Cumans Susana Zuzana Juana comuna Qumani Xuman