1
Component d'una aeronau.

Trobeu sinònims per a paraules com: occípit