1
Denominació alternativa per la llengua catalana.