1
Tripa.

Trobeu sinònims per a paraules com: Carlos Paulos pallús Pavlos calmós callar calor