1
Grau Celsius.

2
Categoria de pel·lícula de la RTC.

3
Tercera lletra de l'alfabet català que pot representar els sons: /k/, /s/, emprada en paraules que cal escriure amb majúscula.
ce

Trobeu sinònims per a paraules com: E R S ca A B F