1
Bastó de Jacob.

Trobeu sinònims per a paraules com: Jacob