1
Grup B.

2
Categoria de pel·lícula de la RTC.

3
Segona lletra de l'alfabet català.

Trobeu sinònims per a paraules com: bo E R S A C