1
Tipus de divisió administrativa.

Trobeu sinònims per a paraules com: arrendament