1
Grup alquenil.

Trobeu sinònims per a paraules com: Alqu alquí aliè alè Falque algun aljub