1
Grup A.

2
Àngstrom.

3
Categoria de pel·lícula de la RTC.

4
Grup sanguini humà.

Trobeu sinònims per a paraules com: E Xa R S Ra B C