1
Entitat viva.

2
Ésser.

Trobeu sinònims per a paraules com: Esser viu Éssers viu viu ésser