2
Atribut filosòfic atribuït a un ens capaç de definir-se a si mateix.
Antònims: No-res

3
Ser.
ser

4
Entitat.

Termes relacionats