1
Terme musical.
Antònims: disc d'estudi

Trobeu sinònims per a paraules com: Àlbums en directe directe àlbum