1
Ànec fictici.

Trobeu sinònims per a paraules com: ànec